top of page

Grundejerforeningen Højgaard

Grundejerforeningen består af  44 husstande og foreningens formål er at varetage medlemmernes tarv i almindelighed samt pasningen af de mange dejlige fællesarealer, der findes i området.

 

Herunder at varetage medlemmernes tarv i forhold til Frederikssund Kommune.

billede hjemmeside.png
Info

Seneste info fra bestyrelse

April 2024

Forår, Fællesskab og Foreningsfeber 😊

Ah, forår! Tiden hvor blomsterne begynder at blomstre, dagene bliver længere, og ja, kære medlemmer af vores grundejerforening, det er også tiden, hvor vi husker på det årlige kontingent. Men frygt ej! Det er ikke blot en påmindelse om en udgift, men også en invitation til at forny vores engagement i vores fælles hjem og projekter til fælles gavn.

 

Kontingentet Kalder!

Lad os dykke ned i det praktiske først: Det er den tid på året igen, hvor vi venligt beder om jeres bidrag på 1.000 kr. til foreningens kasse. Betalingsfristen er sat til den 25. april 2024. Hold øje med jeres postkasser! En lille skrivelse med alle de nødvendige detaljer vil snart finde vej til jeres dørtrin.

 

General Forsamling på Horisonten

Og mens vi har jeres opmærksomhed, så er det en god idé allerede nu at markere kalenderen for vores næste generalforsamling. Detaljerne følger snarest.

 

Et Varmt Velkommen til de Nye Naboer

Til alle jer, der er nye i kvarteret, vil vi gerne sige et stort og varmt velkommen! Vi glæder os til at møde jer - både over hækken og ved den kommende generalforsamling. Det er en fantastisk måde at lære naboerne at kende på.

 

Afslutningsvis

Så kære medlemmer, gamle som nye, lad os gøre 2024 til et godt år for vores grundejerforening. Tak fordi I er en del af vores fællesskab!

Bestyrelse

Bestyrelse

Formand

John Juul

Sct. Michaelsvej 5

Næstformand

Jens Olesen Lund

Sct. Jørgensvej 2

Kasserer

Susanne Gram-Nielsen

Sct. Jørgensvej 4

Sekretær

Vera Christensen

Sct. Michaelsvej 7

Bestyrelsesmedlem

Mark Newton

Sct. Bernardvej 1

Suppleant

Juliane Helene Bøcher

Sct. Michaelsvej 2

Vedtægter

Vedtægter

Generalforsamling

Generalforsamling

Kære grundejer,

Der vil blive afholdt generalforsamling tirsdag den 28. maj 2024.

 

Indkaldelsen er blevet omdelt. Du kan også se den her på siden.

Husk, har du gode ideer, forslag skal de sendes til vores formand John Juul senest den 14. maj 

Vi glæder os til at se dig

Hilsen Bestyrelsen

GRUNDEJERFORENINGEN                                                                                                  27.04.23

Højgård

Indkaldelse til Generalforsamling

Tirsdag den 28. maj 2024 kl. 19.00

på Slangerup Gjæstgivergaard

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer

 4. Rettidige indkomne forslag

 5. Fremlæggelse af budget, fastsættelse af næste års kontingent samt fondsforeningsbidrag

 6. Fastsættelse af ejerskiftebidrag

 7. Valg af formand for bestyrelsen.

 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant

 9. Valg af 2 revisorer

 10. Valg af revisorsuppleant

 11. Eventuelt (der kan ikke fremsættes forslag til afstemning under dette punkt)

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret et let traktement.

 

Forslag (ref. pkt. 4) skal være undertegnede i hænde senest 14. maj 2024 enten pr. e-mail info@gfhoejgaard.dk eller i min postkasse, Sct. Michaelsvej 5.

Tilmelding senest mandag d. 27. maj 2024 til info@gfhoejgaard.dk eller Vera’s postkasse, Sct. Michaelsvej 7.

Bestyrelsen glæder sig til at se dig

 

 Med venlig hilsen

  

John Juul

Formand

Byplan vedtægten kan du downloade her
Vedtægter
Servitutter

Ordensbestemmelser

Ordensbestemmelser

Nyhedsbrev

Få løbende opdateringer. TIlmeld dig vores nyhedsbrev nu.

Tak for din tilmelding!

Kontakt
bottom of page